Meri-Porin Kokoomus ry

Yhdistyksen puheenjohtaja
Jyrki Laine

Yhdistyksen sihteeri
Kari Kiekkinen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja
Antti-Jussi Vesa

Yhdistyksen rahastonhoitaja
Harri Laine

Hallituksen jäsen
Helena Isoviita

Hallituksen jäsen

Karoliina Tala

Hallituksen varajäsen

Minna Liettyä-Tyni

Jäsenmaksu 50 euroa / vuosi.

facebook.com/meriporinkokoomus

instagram.com/meriporin_kokoomus