Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkahenkilöstö,  sekä muut kokousta seuraavat,

Tämä hetki vuodesta, kun tilinpäätöstä tarkastellaan, on tietynlainen pysähtymisen ja tarkastelun paikka kaupungin päättäjille, niin meille luottamustehtävissä oleville kuin virkakunnallekin. On aika katsoa taaksepäin ja tehdä tulevaisuutta siitä oppien.

Kuten tiedämme, vuonna 2023 tapahtui muutoksia niin Porin kaupunkiorganisaatiossa kuin kuntien lakisääteisissä tehtävissä. Kulunut vuosi oli ensimmäinen, jolloin kaupunki ei enää tuottanut sosiaali- ja terveyspalveluita eikä vastannut pelastustoiminnasta. Valitettavasti eivät kuitekaan velat hyvinvointialueelle siirtyneet. Hyvinvointialueelle ei siirtynyt myöskään vastuu kuntalaisista. Meillä on yhä ja edelleen tärkeänä ja velvoittavana tehtävänä huolehtia porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Muutos on tarkoittanut uudenlaista yhdyspintatyötä Sata-alueen kanssa, jonka merkitystä ei voi väheksyä, ja jota pitää edelleen tehostaa ja jatkaa. 

Viime vuoden alkupuolella Lauri Inna aloitti Porin kaupunginjohtajana. Kokoomusryhmä haluaakin kiittää Lauria dynaamisesta, tietoon perustuvasta ja avoimesta johtamisesta. Arvostamme suuresti sitä, että merkittävä tieto saavuttaa kaikki ryhmät samanaikaisesti siitä huolimatta, onko ryhmä edustettuna kaupunginhallituksessa vai ei. 

Jo etukäteen tiesimme, että vuoden 2023 tulos tulee olemaan todellisesta tilanteesta poikkeava. Tiesimme odottaa ylijäämää, jonka jälkeen tulisi tiputus – ja raju sellainen. Porin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksessä todetaan kuinka kaupungin talouden ja toiminnan kannalta vuosi 23 oli kokonaisuutena lähes asetettujen tavoitteiden mukainen. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimialoilla toteutuivat melko hyvin ja talouden suunnittelussa onnistuttiin myös.  

Kuten kaupunginhallituksen puheenjohtajakin aiemmassa puheenvuorossaan totesi, tilikauden tulos, n. 14,5 miljoonaa euroa ylijäämää on hieno asia, mutta ilo siitä ei kestä kauaa. Vuosi 2023 meni siis suunniteltua paremmin, mutta tulevaan pitää varautua kahta kauheammin. Investointitahti oli tarkasteluvuotena huima –  nettoinvestoinnit ilman liikelaitoksia olivat  52,3 miljoonan euroa. Kaupungin lainamäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna 31,5 miljoonaa euroa ollen siltikin hurjat 328,1 miljoonaa euroa. Asukasta kohden se tekee lainaa 3 947 euroa, kun vuoden 2022 lopussa asukaskohtainen lainamäärä oli 4 322 euroa. Suunta on oikea, mutta taloussuunnitelman investointitarpeet tuleville vuosille ovat todellisia, joka tullee näkymään myös lainamäärän kasvuna.

Tarvitsemme investointeja joiden avulla tavoitellaan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä sekä kasvatetaan vetovoimaa ja pitovoimaa. Entistä enemmän tarvitsemme myös investointeja, joiden vaikutukset ovat mitattavissa uusina työpaikkoina ja kasvavina verotuloina. Kokoomusryhmä kantaa huolta kaupunkimme suuresta investointitahdista samalla, kun talous pitäisi saada tasapainoon. 

Kuluvan ja tulevien vuosien odotetaan tekevän toistaan suurempaa alijäämää vuosi toisensa jälkeen. Päättäjiltä tämä vaatii tarkkaa harkintaa ja vaikeitakin päätöksiä. Enemmistö valtuustoryhmistä on antanut jo aiemmin tukensa kaupunginjohtajan ideoimalle kasvusuunnitelmalle ja nyt suunnitelmaa on alettava toteuttaa. Kokoomuksen ryhmä edellyttää, että kasvua haetaan ennenkaikkea elinvoimaa lisäämällä ja verotuloja kasvattamalla, ei veroja korottamalla.  Paremman Porin rakentamisen tulisi jatkua myös kuluvana ja tulevana vuotena, vaalihumusta huolimatta. Meillä on uhkakuvien rinnalla mahdollisuuksia, joihin tulee uskaltaa tarttua. 

Vuonna 2023 saimme kaupunkina kokea niin menestystä kuin onnistumisia. Pori on liikkuvin kunta, jossa elää onnellisia kuntalaisia. Koronavuosien jälkeen henkilöstön sairaspoissaolot laskivat, työllisyysaste nousi ja saimme positiivista viestiä brändityön tuloksista. Pori koettiin kiinnostavana paikkana investoida ja maine kunta-alan halutuimpana työnantajana jopa yllättää. Kiitokset kuuluvat virkakunnalle, joka sitoutuneesti tekee työtään Porin hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa osoittaa kiitokset myös valtuustoryhmille hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä sekä lautakuntatyöskentelystä. Asioista on voitu keskustella hyvässä hengessä erilaisista näkökannoista huolimatta kompromisseja löytäen ja äänestystulokset hyväksyen. Kaupunkia tulee kehittää ja viedä eteenpäin yli vaalivuosien ja Kokoomuksen valtuustoryhmä toivookin, että tulevaisuudessa voisimme entistä enemmän sitoutua yli vaalikausia ulottuvaan, pitkäjänteiseen politiikkaan.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkakunta ja muut seuraajat,

Kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy Porin kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toivottaa kaikille mukavaa ja rentouttavaa kesää!