Pori Energian vähemmistöosuuden myynti on herättänyt laajaa keskustelua kuten näin isossa asiassa kuuluukin. Ensimmäiseksi asiassa tarvii muistaa, että Pori Energia on konserni, jolla useita eri liiketoimintasektoreita ja omistuksia eri yhtiöistä. Yhtiö ei siis ole ainoastaan sähkön siirtoa, tuotantoa tai myyntiä osaomistaman Oomin kautta tarjoava konserni.

Sähkön tuotanto myynti tapahtuu kilpailuilla markkinoilla ja sitä kautta saadaan hinta ja tuotto markkinahinnan mukaisesti. Väite siitä, että sähkön siirtohintoja voidaan nostaa loputtomista ja tällä rahastaa ei pidä paikkaansa. Sähkön siirtohintoja säännellään sähkömarkkinalaissa ja Energiavirasto tätä myös valvoo. Koska tekijät, jotka vaikuttavat tuottoon ovat hyvin säänneltyjä ja toimivat markkinoilla tätä kautta ei myöskään tuottoa voida kovinkaan tehokkaasti lisätä eikä vastavuoroisesti kuntalaisilta lypsää.

Vuodelta 2023 Pori Energian tuloutus Porin kaupungille oli noin 13 miljoonaa euroa, josta suuri osa koostui Länsi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden myyntivoitosta, joka osa kaupungin järjestelyä. Liikevoitto yrityksellä oli 26 miljoonaa euroa ja investointeja tehtiin 37,2 miljoonaa euroa. Menneisyyden tuotto ei ole myöskään tae tulevaisuuden tuotosta. Tulevaisuuden tuoton hakeminen nykyisessä energialan murroksessa on haastavampaa kuin varmasti koskaan aiemmin. Skenaariossa, jossa Pori Energian halutaan jatkossakin tuottavan hyvin kaupungille vaatii se mittavia investointeja, jossa mahdollinen kumppani olisi avainasemassa. Tilanne, jossa samaan aikaan pitäisi tulouttaa kaupungille entistä enemmän rahaa ja samaan aikaan investoida valtavasti on haastava skenaario ja siksi lehmää tarvitsee ruokkia, jotta yhtiö pidetään tuloskunnossa.

Vähemmistöosuudesta saatavasta rahasta on ollut myös paljon keskustelua. Julkisuudessa on keskusteltu sadoista miljoonista, jota vähemmistöosuuden myynti toisi. Mikäli satojen miljoonien tuotto sijoitettaisiin ja sijoitukselle haettaisiin esimerkiksi 5% tuottoa erilaisista instrumenteista olisi tuotto jokaista 100 miljoonaa euroa kohti 5 miljoonaa euroa kaupungille vuodessa. Vertailun vuoksi todettakoon, että kaupunki tosiaan viime vuonna järjestelyjen kautta tuloutti 13 miljoonaa euroa 100% omistuksella. Täten esim 100-500 miljoonan euro sijoitettuna toisi 5-25 miljoonaa euroa vuosittain. Mikäli kauppa joskus toteutuisi vaarallisin skenaario omasta mielestäni olisi se, että kassaan tuleva raha käytettäisiin typerästi ja lopputuloksena olisi tyhjä kassa ja entistä velkaisempi ja taloudellisesti epävakaampi kaupunki.

Asian valmistelu vaatii huolellista tarkkuutta ja tätä varten kaupunki kilpailuttaa neuvonantajan. Mikäli prosessi nytkähtää eteenpäin vaatii se myös huolellista harkintaa. On myös huomioita huoltovarmuustekijät ja osakassopimuksessa sovittava tarkasti periaatteet, jolla yhtiötä ohjataan ja sovitaan omistajien rooleista tarkasti.

En ole itse tehnyt päätöstä myynnin puolesta tai vastaan sen aika on myöhemmin, mutta asiaa on mielestäni hyvä selvittää ja suhtautua vakavuudella ja tietyllä prakmaattisuudella.

Mikael Ropo